Condret A. Marius-Eduard I.I.

Consultanta protectia muncii si situatii de urgenta
logo.gif

Condret A. Marius-Eduard I.I.  este o societate abilitata ce ofera consultanta in domeniile Protectia Muncii (Securitatea si Sanatatea in Munca – SSM) si Situatii de Urgenta (Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectie Civila – SU)


dsgn_123_glob.default.png

Legi Securitatea si Sanatatea in Munca - Protectia Muncii

Protectia Muncii - Codul Muncii - Legea 53/2003 in vigoare din 22 decembrie 2005
Protectia Muncii - Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, protectia muncii
Protectia Muncii - Norme metodologice de aplicare

old_book.jpg

Legea 319/2006
Protectia Muncii - Legea nr. 245/2004 - securitatea generala a produselor
Protectia Muncii - Legea nr. 240/2004 - raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
Protectia Muncii - Legea nr. 25/2004 - aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
Protectia Muncii - Legea nr. 436/200 - aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
Protectia Muncii - Legea nr. 202/2002 - egalitatea de sanse intre femei si barbati
Protectia Muncii - Legea nr. 320/2001 - aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
Protectia Muncii - Legea nr. 177/2000 - modificarea si completarea Legii Protectiei Muncii nr.90/1996
Protectia Muncii - Legea 155/2000 - aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii
Protectia Muncii - Legea nr. 130/1999 - masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca
Protectia Muncii - Legea nr. 108/1999 - infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002
Protectia Muncii - Legea nr. 90/1996 - Legea Protectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 47 din 29 ianuarie 2001
Protectia Muncii - Legea nr. 31/1991 - stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase
Protectia Muncii - Legea nr. 360/2003 - regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
Protectia Muncii - Legea nr. 451/2001 - aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Protectia Muncii - Legea nr. 426/2001 - aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
Protectia Muncii - Legea nr. 99/2001 - aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor
Protectia Muncii - Legea nr. 126/1995 - regimul materiilor explozive
Hotarari Guvern Protectia Muncii
Protectia Muncii - H. G. 600/2007 - protectia tinerilor la locul de munca
Protectia Muncii - H. G. 1218/2006 - stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
Protectia Muncii - H. G. 1146/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
Protectia Muncii - H. G. 1136/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
Protectia Muncii - H. G. 1135/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
Protectia Muncii - H. G. 1093/2006 - stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
Protectia Muncii - H. G. 1092/2006 - protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
Protectia Muncii - H. G. 1091/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
Protectia Muncii - H. G. 1058/2006 - cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
Protectia Muncii - H. G. 1051/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
Protectia Muncii - H. G. 1050/2006 - cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
Protectia Muncii - H. G. 1049/2006 - cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
Protectia Muncii - H. G. 1048/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
Protectia Muncii - H. G. 1028/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
Protectia Muncii - H. G. 1007/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor
Protectia Muncii - H. G. 971/2006 - cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
Protectia Muncii - H. G. 300/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
Protectia Muncii - H. G. 1876/2005 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii
Protectia Muncii - H. G. 752/2004 - stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive
Protectia Muncii - H. G. 493/2006 - cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot
Protectia Muncii - H. G. 1875/2005 - protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
Protectia Muncii - H. G. 809/2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata