Condret A. Marius-Eduard I.I.

Consultanta protectia muncii si situatii de urgenta
logo.gif

Condret A. Marius-Eduard I.I.  este o societate abilitata ce ofera consultanta in domeniile Protectia Muncii (Securitatea si Sanatatea in Munca – SSM) si Situatii de Urgenta (Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectie Civila – SU)


dsgn_123_glob.default.png


Intocmirea evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor:

•    identificarea factorilor de risc si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru si grupuri sensibile (femei gravide, tineri sub 18 ani, persoane cu handicap sau persoane peste 55 ani).
•    stabilirea masurilor tehnico – organizatorice de prevenire si protectie
•    evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din Normele de aplicare a Legii 319/2006Alte servicii complementare:

•    intocmirea fisei de identificare a factorilor de risc
•    intocmirea fisei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca pentru fiecare angajat  al societatii
•    organizarea instruirii personalului
•    verificarea instructajului periodic de securitate si sanatate in munca
•    efectuarea semnalizarii locurilor de munca cu indicatoare de securitate
•    intocmirea planului de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale in caz de incendiu
•    completarea regulamentului de ordine interioara cu masuri de securitate si sanatate in munca
•    consultanta SSM in ceea ce priveste controlul medical la angajare si periodic, buletin PRAM, etc.
•    participarea, impreuna cu reprezentantul legal al unitatii, la controalele Inspectoratului Teritorial de Munca si  Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta


images_%281%29.jpg

Intocmirea documentatiei de securitate si sanatate in munca:

•    decizie periodicitate instructaj
•    decizie acordarea prim ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor
•    decizie numire reprezentant lucratori/lucrator desemnat
•    decizie comitet de securitate si sanatate in munca (optional)
•    tematici de instruire
•    program de instruire-testare la nivelul societatii

•    plan de prevenire si protectie
•    instructiune privind modul de organizare a activitatilor SSM in cadrul unitatii
•    instructiune reglementare fumat
•    lista substante periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea   agentului economic sau a institutiei (optional)
•    lista pentru acordarea echipamentului individual de protectie
•    anexa la fisa postului cu atributii SSM
•    instructiuni proprii tinand seama de particularitatile activitatilor  societatii precum si ale locurilor de munca
•    instructiuni pentru instruirea introductiv-generala (la angajare)
•    instructiuni pentru instruirea la locul de munca (la angajare)
•    material informativ pentru acordarea primului ajutor
•    intocmirea registrelor privind accidentele de munca (optional)
•    cerinte minime de securitate si sanatate in munca pe santiere (optional)