Condret A. Marius-Eduard I.I.

Consultanta protectia muncii si situatii de urgenta
logo.gif

Condret A. Marius-Eduard I.I.  este o societate abilitata ce ofera consultanta in domeniile Protectia Muncii (Securitatea si Sanatatea in Munca – SSM) si Situatii de Urgenta (Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectie Civila – SU)


dsgn_123_glob.default.png


Alte servicii complementare:


•    intocmirea fisei de identificare a factorilor de risc
•    intocmirea fisei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca pentru fiecare angajat  al societatii
•    organizarea instruirii personalului
•    verificarea instructajului periodic de securitate si sanatate in munca
•    efectuarea semnalizarii locurilor de munca cu indicatoare de securitate


images.jpg

•    intocmirea planului de evacuare a persoanelor si bunurilor materiale in caz de incendiu
•    completarea regulamentului de ordine interioara cu masuri de securitate si sanatate in munca
•    consultanta SSM in ceea ce priveste controlul medical la angajare si periodic, buletin PRAM, etc.
•    participarea, impreuna cu reprezentantul legal al unitatii, la controalele Inspectoratului Teritorial de Munca si  Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta